magito@magito.pl"/>

Polityka prywatności

/ O nas

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Probetreuung Sp. z o.o., ul. 1 Maja 5 a/ 127,10-117  Olsztyn.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą umową zlecenie. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora jest:
  1. nawiązanie stosunku pracy,
  2. wysyłanie profilu do klienta,
  3. prowadzenie rozliczeń związanych z naliczeniem i wypłacaniem wynagrodzeń osobowych,
  4. prowadzenie innej dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, ZUS i podatkowymi,
  5. wszelkie inne czynności związane z nawiązanym/trwającym/rozwiązanym umowy zlecenia, do których zleceniodawca (administrator) jest zobligowany na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru zawartej umowy w świetle Kodeksu Cywilnego. Zatrudnienie Pani/Pana wymaga podania danych osobowych jako pracownika w celu właściwej realizacji umowy zlecenie Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy zlecenia. Dodatkowo, przy innych czynnościach (np. zgłoszenie do ZUS członka rodziny itp.), Administrator zobowiązany jest uzyskać od Pani/Pana dane niezbędne do poprawnego wykonania tych czynności.
 4. Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych w zakresie nie wynikającym z przepisów prawa. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne.
 5. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w aktach osobowych i innych dokumentach związanych z zatrudnieniem oraz dokumentacji płacowej będą przechowywane przez cały okres trwającej umowy zlecenia, jak również będą przechowywane po rozwiązaniu/wygaśnięciu lub ustaniu umowy zlecenia przez okres wypełniania obowiązku prawnego Administratora (np. wynikający z przepisów prawa cywilnego, zusowskich i podatkowych), a także z uwagi na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych, zusowskich i cywilnych.
 6. Administrator (Zleceniodawca) informuje, że Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  1. Upoważnionym pracownikom Działu Kadr Administratora,
  2. Upoważnionym pracownikom Działu Księgowości Administratora,
  3. Kontrahentom Administratora w zakresie danych kontaktowych związanych z pełnionymi obowiązkami / zajmowanym stanowiskiem w podmiocie Administratora,
  4. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT,
  5. Kancelarii Prawnej, która prowadzi obsługę Spółki (Administratora) w zakresie spraw pracowniczych,
  6. Bankom w zakresie realizacji poleceń przelewu,
  7. Firmom świadczącym usługi szkoleniowe w zakresie BHP i Ppoż,
  8. Przychodniom w zakresie usług związanych z medycyną pracy,
  9. Urzędowym organom państwowym (PIP, Urząd Skarbowy, ZUS, Sądy itp.),
  10. Innym instytucjom na mocy obowiązujących przepisów (np. komornik),
  11. Ubezpieczycielowi w zakresie dobrowolnego ubezpieczenia NNW – za zgodą pracownika.
 7. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.

PROBETREUUNG Sp.z.o.o
ul. 1 Maja 5 a/127
10-117 Olsztyn
89 722 07 60
biuro@probetreuung.eu